Com funciona?

La unitat d'intercanvi és l'hora, independentment del servei que s'ofereixi o que es rebi. Cada soci serà titular d'un compte del temps que podra consultar a traves de la Organització Banc Temps (OBT). Disposarà d'un talonari personal que utilitzarà en el moment de "pagar" el servei a un altre soci i informar a la OBT del temps consumit.

Cada soci és responsable del seu compte de temps i podrà administrar com vulgui tenint en compte el següent:
• En fer-se soci el Banc li dóna un talonari de 20 hores (4 hores es donaran com regal) perquè comenci a sol·licitar serveis.
• Es poden realitzar préstecs d’hores a altres socis o cedir puntualment a components del nucli familiar.
• Els serveis que s’ofereixen de forma grupal es comptabilitzaran com tres hores per la persona que ofereix el servei, la resta de hores aniran per el banc del temps.
•Para la realització d’una activitat grupal ens em de dirigir, prèviament, a la organització del Banc de Temps.