Socis del Banc del Temps

El banc només serveix com a forma de contacte entre els socis i com a possible mediador de conflictes, però mai com a responsable per la qualitat del servei ofert. La responsabilitat en els intercanvis que es duen a terme és únicament de les persones implicades en el mateix.
El contingut de la informació dels socis inscrits al banc és confidencial i no està permesa la seva difusió per a fins aliens a aquest.

DRETS dels Socis

Tots els socis del Banc del Temps tenen el dret a:
• Ser tractat amb dignitat, cura i respecte.
• Rebre el crèdit necessari per les hores proporcionades.
• Poder gastar el seu crèdit en serveis oferts per altres usuaris.
• Poder donar el seu crèdit a altres usuaris o a components del nucli familiar.
• Mantenir la privacitat i confidencialitat que desitgi.
• Ser valorat.
• Ser tractat justament.

DEURES dels socis

Tots els socis tenen el deure de:
• Respectar la privacitat i confidencialitat d'altres usuaris.
• Mantenir les cites que faci amb altres usuaris.
• Divertir-se i compartir les experiències.
• Tenir flexibilitat i paciència, ja que es tracta d’un servei voluntari d’ajuda mútua.